EÚ Projekt

 

Projekt „Technologické vybavenie Wellness centra“  je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ:

KEĽO A SYNOVIA, s.ro.

 

Miesto realizácie:
Veľké Teriakovce, Hlavná 231

 

Opis projektu:

Zámerom projektu je vybudovanie malého wellness v rámci existujúceho ubytovacieho a stravovacieho zariadenia Salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Cieľom projektu je rozšírenie služieb žiadateľa a skvalitnenie služieb v uvedenej oblasti telesnej pohody. Realizáciou projektu dôjde k skvalitneniu a rozšíreniu služieb cestovného ruchu v rámci najmenej rozvinutého okresu Rimavská Sobota. Vybudovanie wellness so sebou prináša ďalší prvok rozvoja cestovného ruchu nielen v rámci činnosti žiadateľa ale je predpoklad pozitívneho dopadu aj na ďalšie subjekty pôsobiace v sektore cestovného ruchu. Hlavnou aktivitou projektu je nákup strojovej technológie a vnútorného vybavenia potrebného pre spustenie prevádzky wellness.

Nenávratný finančný príspevok: 161 042,30 €

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

 

 


Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce, 980 51

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.