Lesné hospodárstvo

Spoločnosť obhospodaruje lesy vo vlastnom vlastníctve cca. 200 ha.


lesné hospodárstvo

Kontakt

KEĽO A SYNOVIA, s.r.o.
980 51 Veľké Teriakovce č. 137

Tel.: +421 - 47 - 56 95 154

E-mail: info@keloasynovia.sk

 

Copyright © 2015 l Keľo a synovia, s.r.o.